Et skøde er et helt centralt juridisk dokument i forbindelse med et en bolighandel, da et tinglyst skøde er dokumentation for, at du nu er ejeren af ejendommen. Men hvordan får man lavet et skøde, og hvad koster det? Her får du forklaret processen, og hvad der afgør prisen på det. 

Skødeudarbejdelse og tinglysning

Når du køber en bolig, bliver sælgerens rettigheder og forpligtelser i forhold til ejendommen overført til dig. Skødet er det dokument, der officielt overdrager ejendomsretten til ejendommen. På skødet kan du se:

  • Hvornår overdragelsen er gældende fra
  • Hvor meget af ejendommen, der overdrages
  • Købesummen
  • Adressen på ejendommen
  • Oplysninger om sælger
  • Oplysninger om køber

Både køber og sælger skal acceptere skødet og underskrive med NemID, og det skal tinglyses, for at handlen bliver officiel og juridisk gyldig. Tinglysningen betyder, at køber bliver anført som den formelle ejer af ejendommen, og dét er nøglen til, at du kan få et boliglån. Banker og kreditforeninger vil nemlig kræve, at du står anført som den formelle ejer af boligen i tingbogen, hvis de skal bevilge dig et lån med sikkerhed i den.

Det tinglyste skøde er samtidig en garanti for, at en tidligere ejers eventuelle kreditorer ikke kan gøre udlæg i ejendommen, efter handlen er gennemført. Rent praktisk foregår tinglysning i dag digitalt. Det betyder, at alt er samlet i én elektronisk tingbogsom du kan tilgå via Tinglysning.dk.

Prisen på et skøde

At få udarbejdet et skøde og få det tinglyst er ikke gratis, men det vil være en mindre udgift i forhold til den samlede bolighandel. Prisen på et tinglyst skøde består af:

  1. Betaling for udarbejdelse af skødet
  2. Tinglysningsafgift til staten
  3. Betaling for hjælp med tinglysning af skøde

Du kan i princippet godt slippe for punkt 1 og 3, hvis du ordner det selv. Det kan dog generelt ikke anbefales, da der er tale om en juridisk proces, som kan være vanskelig at håndtere korrekt selv. Tinglysningsafgiften, du skal betale til staten, udgør som udgangspunkt 1.850 kr. tillagt 0,6% af købesummen. Den afgift kan du ikke undgå. Prisen på et skøde og tinglysning varierer derfor alt efter hvilken hjælp, du har købt dig til, og hvad købsprisen på boligen er.

Hvem af køber og sælger der skal sørge for at få udarbejdet og tinglyst skødet og betaler for det, er noget de to parter selv må aftale. Det skal blot fremgå af købsaftalenDet vil typisk være køber, der står for at få lavet skødet. Derfra har han/hun og en eventuel rådgiver mulighed for at kontrollere skødet, før købesummen bliver frigivet.

Få hjælp til udarbejdelse af skøde

Hvis du ikke er bekendt med proceduren og lovgivningen omkring udfærdigelse af et skøde og den efterfølgende tinglysning, er det en rigtig god idé at få hjælp fra en professionel med den rette indsigt og erfaring. Det kan spare dig for ærgrelser og måske endda udgifter. Jeg guider dig meget gerne igennem hele processen omkring dit boligkøb.

Udarbejdelse/godkendelse af skøde samt tinglysning indgår i mine tilbudspakker uden ekstra tilkøb, da jeg opfatter det som noget helt grundlæggende i processen omkring hushandlen. Skødet er, som forklaret ovenfor, den juridisk gældende dokumentation for at ejendommen kan overdrages fra sælger til køber. Der må simpelthen ikke være sjusk eller fodfejl, som kommer en af parterne til skade senere hen.

Du kan trygt henvende dig til mig for en indledende og uforpligtende samtale om dine behov for rådgivning i forbindelse med et forestående boligkøb. Jeg har uddannelsesbaggrund og erfaring som ejendomsmægler, inden jeg etablerede mig som køberrådgiver i Slagelse, og jeg har Dansk Ejendomsmæglerforenings Tryghedsmærke. 

Jeg sørger desuden for at holde mig opdateret med nye regler og love, videreuddanner mig og gør mig i det hele taget umage for at have den bedste viden omkring alle aspekter ved bolighandel. På den måde sørger jeg for altid at kunne hjælpe dig bedst muligt i forbindelse med din kommende bolighandel.

FAQ

Hvad er prisen på et skøde?

Det afhænger dels af prisen på boligen og dels af hvor meget professionel hjælp, du køber dig til. Du skal betale en afgift til Staten for at få tinglyst et skøde; knap 2.000 kr. + 0,6 % af købesummen. Dertil kommer eventuelt honorar til en køberrådgiver, boligadvokat eller lignende for udarbejdelse af skøde og hjælp med tinglysning.

Hvorfor skal man bruge et skøde?

Et tinglyst skøde er den officielle og juridisk gyldige dokumentation for, at en ejendom overdrages fra sælger til køber. Det vil være et krav for at få realkreditlån i boligen, og det sikrer mod krav om udlæg i ejendommen fra den tidligere ejers eventuelle kreditorer.

Kan man udarbejde et skøde selv?

Du kan godt selv udarbejde et skøde. Jeg anbefaler dog helt klart, at du får professionel hjælp, hvis du ikke har den fornødne faglige indsigt og kendskab til procedurerne selv. Udarbejdelse og tinglysning af skøde er noget helt centralt i forbindelse med en bolighandel og jeg hjælper dig gerne igennem, så du undgår fejl.